Opbrengst jaarlijkse collecte

Onze jaarlijkse collecte in de gemeente Alkmaar en Heiloo heeft maar liefst € 5.671,-- opgeleverd! Wij bedanken alle gulle giftgevers en natuurlijk ook onze collectanten voor dit prachtige resultaat. Onze bewoners zijn hiermee erg geholpen.

Opbrengst jaarlijkse collecte