Beloningsbeleid


BESTUUR (zie jaarrekening Stichting Zwerfdier 2021 pagina 27)

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders: de bestuurders hebben voor de uitoefening van hun functie geen bezoldiging ontvangen.

PERSONEEL

Onderstaande salarisregeling is van toepassing en per 2021 geactualiseerd. Alle bedragen zijn bruto en op fulltime basis van 36 uur per week.

  • Medewerker = € 1.850,- (basis salaris)
  • Assistent beheerder = basis salaris + toeslag assistent beheerder € 225,-
  • Beheerder = basis salaris + toeslag beheerder € 450,-
  • Bij medewerkers met een onbepaalde tijd contract wordt jaarlijks het salaris met 2,5% verhoogd als compensatie van de inflatie.