Colofon


Inschrijving Kamer van Koophandel te Alkmaar41238833
BankrekeningnummerNL49 INGB 0002 6164 89
BTW nummerFE806492417B01


U vindt ons ook op Facebook!

Stichting Zwerfdier is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties