Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Stichting Zwerfdier/Stichting Felis Silvestris

  • werkt de inhoud van de website regelmatig bij. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is;
  • geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;
  • biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website;
  • is niet verantwoordelijk voor webpagina’s van externe partijen waar naar wordt verwezen;
  • verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;
  • kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op deze website;
  • kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie die wordt gegeven op onze website.

Cookies